• Вплив Actimel на перший механізм захисту, шлунково-кишкову мікробіоту. Збільшення числа бактерій, корисних для здоров'я, і зменшення кількості шкідливих.
  Тема дослідження: Actimel промотує фізіологічне оточення, що може здійснюватися як за рахунок придушен- ня розвитку та активності патогенів (лактат, зниження рН калу), так і за рахунок створення більш сприятливого киш- кової екосистеми.
  Дата дослідження: 1997 рік; 2002 рік.
  Тема дослідження: Actimel продукує антимікробні речовини (лактат).
  Дата дослідження: 1997 рік.
  Тема дослідження: Actimel збільшує вміст корисних для здоров'я бактерій в тих випадках, коли флора ще не- правильно збалансована.
  Дата дослідження: 1998 рік.
 • Вплив Actimel на другий механізм захисту, кишковий епітелій.
  Тема дослідження: Чи впливає Actimel на проникність епітелію?
  Дата дослідження: 2005 рік.
  Тема дослідження: Actimel сприяє зростанню і диференціації епітеліальних клітин.
  Дата дослідження: 1998 рік; 2003 рік.
  Тема дослідження: Actimel збільшує продукування клітинами Панета антимікробних речовин.
  Дата дослідження: 2004 рік.
 • Вплив Actimel на третій механізм захисту, кишкову імунну систему.
  Тема дослідження: Регулювання запальних цитокінів (ІЛ-1, TNF-α).
  Дата дослідження: 2002 рік, 2003 рік.
  Тема дослідження: Регулювання сигнального шляху (NF-αВ).
  Дата дослідження: 2006 рік.
  Тема дослідження: Розвиток антиген специфічних клітин (IgA).
  Дата дослідження: 2005 рік.